• Emelie Dahl

Hur kan digital referenstagning se ut och varför har metoden så hög träffsäkerhet?

Uppdaterad: 23 sep 2019Traditionell referenstagning via telefon har sina utmaningar när det kommer till validitet, effektivitet och hantering av personuppgifter. Forskning visar att du avsevärt kan höja validiteten och öka effektiviteten i dina referenstagningar genom att istället arbeta i ett digitalt flöde. Men hur fungerar det rent praktiskt i Refapp? Låt mig följa dig genom processen!


1. Du loggar in i systemet, startar ett nytt referenstagningsprojekt och väljer det frågeformulär du vill skicka ut till referenserna. Vill du lägga till eller ta bort frågor från mallen för att anpassa frågorna efter kravprofilen gör du det enkelt genom vår formulärbyggare med smidig drag-and-drop från din frågebank i Refapp. Eller så skapar du helt nya frågor.


2. Därefter lägger du in kontaktuppgifter till kandidaten och dess referenser. Du kan också be kandidaten att själv ange sina referenser direkt i systemet.


3. Ett knapptryck och du skickar ut frågeformuläret via sms och/eller mail till referenserna. Du har också möjlighet att använda Refapp för att genomföra ett traditionellt referenssamtal över telefon, när du eller referensen tycker att det passar bättre. Då bjuder du in referensen till ett samtal via vår kalenderbokningsfunktion och använder frågeformuläret i systemet som både intervjumall och anteckningsblock.


4. Ta en kopp kaffe och jobba vidare med en annan process (arbetsmyra där) medan referensernas svar rullar in.


5. Svaren samlas i en överskådlig rapport som du kan välja om du vill dela vidare med exempelvis rekryterande chef.


Okej, så det var själva flödet. Vad är värdet?

  • Alla referenser får samma frågor ställda till sig på samma sätt vilket är en viktig pusselbit i att höja validiteten på referenstagningen. Detta gör det också enkelt att jämföra de svar du får från respektive referens.

  • Ju fler referenser desto högre validitet! Uppenbart ja, men ganska tidskrävande vid traditionell referenstagning. Vid digital referenstagning kan du ta många referenser utan att det kräver mer tid av dig.

  • Eftersom referenstagningen är strukturerad och standardiserad minimerar du risken för kognitiv bias.

  • Referenserna svarar när det passar dem och är därför i rätt mindset att ge en ordentlig och rättvis bedömning av kandidaten.

  • All data om kandidater och referenser lagras krypterat och raderas automatiskt efter en given tid. Ingen GDPR-ångest här inte.


Kul att du följde med hela vägen ner. Hoppas detta gav dig en tydligare bild av hur digital referenstagning kan se ut. Vill du få en mer detaljerad bild av processen eller har andra frågor? Hör gärna av dig så kör vi en demo!

Sverige

Info@refapp.se

Talentwise AB

Östra Larmgatan 13

411 07 Göteborg

  • White LinkedIn Icon
  • Vit Facebook Ikon
  • Vit Instagram Ikon

Norge

christian@refapp.no

Verket Ø Moss/ M: 6Elisabeth von Hubschs gate 6NO-1534 Moss, Norway