Hur Bonnier News använder Refapp Insights i sin datadrivna rekrytering

Kundcase Emelie Dahl

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (8)

Bonnier News, Sveriges ledande nyhetsaktör och Nordens största mediekoncern, lägger stort värde på att arbeta datadrivet och nyttja innovativa metoder för att optimera sin rekryteringsprocess. Vilhelm Berggren, Team Lead Talent Acquisition Partner på Bonnier News, delar sin erfarenhet av att använda Refapp Insights för att samla relevanta och tillförlitliga kandidatinsikter.

Organisation i snabb tillväxt med ett datadrivet fokus

För Bonnier News, med över åtta tusen anställda och en snabb tillväxt, ligger fokus på att arbeta strategiskt och datadrivet genom hela rekryteringsprocessen. 

“Vi vet att ett datadrivet arbetssätt hjälper oss att mer träffsäkert kunna matcha kandidater med specifika rollkrav och att få en god förståelse för kandidaternas potential. Trots vår snabba tillväxt finns det entreprenöriella förhållningssättet kvar och med det kan vi vara snabba på att anamma nya initiativ, verktyg och metoder som förbättrar hur vi jobbar.”

Digitala verktyg för både insikter och tid till mellanmänskliga möten

Bonnier News har under flera år använt digital referenstagning med Refapp, via integrationen till rekryteringssystemet Jobylon. Sedan en tid tillbaka använder sig teamet även av Alva Labs för tester och nu av vår nya produkt, Refapp Insights, med evidensbaserade och rollbaserade frågemallar i sina referenstagningar. 

“Innan vi implementerade Refapp upplevde vi det svårt att göra referenstagningen effektiv och att dra slutsatser från den information vi fick in. Vi ville tjäna tid att lägga på andra aktiviteter som personliga möten och att skapa en så bra kandidatupplevelse som möjligt.” 

“Efter bytet till digital referenstagning sparar vi uppemot 1 timmes arbetstid per kandidat. Nästa steg blev att se hur vi kunde samla in ännu bättre data och använda den för att höja kvaliteten i våra rekryteringar. Vi såg Refapps nya initiativ Refapp Insights som en spännande väg att gå.” 

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (9)

Förutsäger arbetsprestation med rollbaserad referenstagning

Refapp Insights är en plug-and-play-lösning baserad på forskning med rollbaserade frågemallar och en referensrapport med aggregerade data för enkel tolkning. 

“Verktyget hjälper oss att fånga upp relevanta beteenden och förutsäga kandidatens arbetsprestation för just den rollen vi anställer för, vilket är ett stort värde för oss. Vi väljer bara den mall i frågebiblioteket som överensstämmer med tjänsten och startar referenstagningen som sedan görs automatiskt. Därefter får vi referensernas svar snyggt presenterade i form av aggregerad data som gör det enkelt att jämföra kandidaterna och dra slutsatser.” 

WR0OsZCbE

“Tillvägagångssättet fungerar också väldigt väl ihop med vår övriga process då vi exempelvis vill jämföra resultaten från personlighetstesterna med svaren från Refapp Insights för att se hur dessa korrelerar med varandra. Allt kokar ju ner till att vi vill ha så hög kvalitet som möjligt i våra rekryteringar och det är roligt att se möjligheterna med att samla tillförlitliga data och hur den kan användas genom hela processen när vi kombinerar riktigt bra verktyg med varandra!”