Du är i gott sällskap!

Mer än 300 kunder inom offentlig verksamhet, rekryterings- och bemanningsbranschen samt bolag i en rad andra verksamhetsområden använder Refapp dagligen för sina referenstagningar

Vad säger våra kunder?

Magdalena Dahlgren 
Manager Volvo Group Recruitment

"Som globalt bolag får vi på Volvo Group Recruitment ofta referenser från alla världens hörn. Refapp underlättar verkligen arbetet i att få in referenstagning över olika tidszoner och sparar oss mycket tid. Att kunna överlämna en snygg, helt transparent och mer objektiv referensrapport till rekryterande chef är också väldigt uppskattat och känns proffsigt!"

Några av våra kunder

arrow&v
arrow&v
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Service, retail och detaljhandel
Offentlig sektor och Myndigheter
Säkerhet
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Ideell verksamhet
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Transport och Logistik
Transport och Logistik
Säkerhet
Bygg
Sjukvård
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Juridik
Offentlig sektor och Myndigheter
Nöje
Produktutveckling och tillverkning
Produktutveckling och tillverkning
Transport och Logistik
Produktutveckling och tillverkning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Sjukvård
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Produktutveckling och tillverkning
Ideell verksamhet
Rekrytering och Bemanning
Bygg
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Produktutveckling och tillverkning
Produktutveckling och tillverkning
Konsulttjänster och IT
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Säkerhet
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Produktutveckling och tillverkning
Transport och Logistik
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Vill du ha en demo av Refapp? Antingen som fysiskt möte eller online. Hör av dig så berättar vi gärna mer.