Du är i gott sällskap

200 kunder inom offentlig verksamhet, rekryterings- och bemanningsbranschen samt bolag i en rad andra verksamhetsområden använder Refapp dagligen för sina referenstagningar

Vad säger våra kunder?

Anna Gulliksen 
Head of Talent Aquisition

"Under föregående rekryteringsperiod till vårt Graduateprogram hade vi en genomsnittlig svarstid på under 4 timmar från referenserna, vilket är en enorm förbättring för oss. Vår ambition är alltid att dra nytta av teknologi för att utvecklas och höja kvaliteten på det vi gör och Refapp har blivit en tydlig del i den ambitionen!"

arrow&v
arrow&v
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Säkerhet
Rekrytering och Bemanning
Säkerhet
Nöje
Säkerhet
Offentlig sektor och Myndigheter
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Konsulttjänster och IT
Transport och Logistik
Nöje
Konsulttjänster och IT
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Ideell verksamhet
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Nöje
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor
Bygg
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Transport och Logistik
Service, retail och detaljhandel
Offentlig sektor och Myndigheter
Produktutveckling och tillverkning
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Ideell verksamhet
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Konsulttjänster och IT
Offentlig sektor och Myndigheter
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Nöje
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Juridik
Bygg
Konsulttjänster och IT
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Produktutveckling och tillverkning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Produktutveckling och tillverkning
Konsulttjänster och IT
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Sjukvård
Rekrytering och Bemanning
Sjukvård
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel