Tips när du ber kandidaten att välja sina referenser vid digital referenstagning

Digital referenstagning Emelie Dahl

Att välja rätt referenser är en viktig pusselbit för att öka validiteten i dina referenstagningar. David Näsström, affärsutvecklare på Refapp, delar här med sig av ett par tips att tänka på när du ber kandidaten välja sina referenser.

 

I min bakgrund som rekryteringskonsult tog jag ofta referenser och det blev tydligt att det finns ett par steg som är särskilt viktiga för att få ut så mycket värde som möjligt från referenstagningen:

 
  • Först och främst, se till att du får referenser som representerar flera olika organisatoriska perspektiv och nivåer. Chefer, kollegor och underordnande kan sammantaget ge en övergripande och mer allomfattande bild av kandidaten. Om kandidaten själv ger förslag på referenser som varit kollegor, kör på dem, men be då även om ytterligare en som kandidaten haft en annan yrkesmässig relation med. Och detta leder oss osökt vidare till nästa punkt...

  • ...Försök påverka valet av referenser. Jag upplever att många rekryterare rakt av accepterar föreslagna referenser från kandidaten. Vi rekryterare bör inte ta sk bakreferenser, dvs referenser som inte är angivna från kandidaten. Men, försök påverka valet. Om du upplever att ni under intervjun till exempel diskuterar ett projekt som var lite stökigt, fråga efter projektdeltagare eller projektledare som referenser för att få en ytterligare en dimension. Att påverka valet av referenser löser det problem vi inom referenstagning har kring beskuren spridning, dvs att referenserna är utvalda av kandidaten för att utgöra en positiv referens.

  • Be om många referenser, ju fler desto bättre menar forskningen. Vid digital referenstagning har vi inte samma utmaningar med tidsåtgång som vid traditionell referenstagning. Jag upplever att branschstandard är att ta 2 referenser per kandidat och då blir det vid traditionell referenstagning alldeles för tidskrävande att ta ännu fler. Samtidigt så ökar reliabiliteten i takt med antalet referenstagningar - det är ju klassiskt statistik. Ju fler mätpunkter desto mer tillförlitlig blir datan! Det blir lättare att se mönster i de svar du får från referenstagningen och slutsatserna som du drar blir därför väl underbyggda.

  • Tänk på att referenserna gärna ska ha arbetat med kandidaten under de senaste 5 åren. Har det gått längre tid än så sjunker validiteten på referenstagningen då svaren inte nödvändigtvis speglar kandidatens nuvarande arbetsprestation och egenskaper.

  • Betona för kandidaten hur viktigt det är att informera referenserna om att referenstagning kommer ske och vem som kommer att kontakta dem. Detta höjer svarsfrekvensen rejält vid en digital referenstagning. Det är bara att gå till sig själv, skulle jag svara på ett mail eller sms om jag inte var förberedd på avsändaren?

  • Om du väljer att ta referenser via telefon är det särskilt viktigt att boka tid för referenssamtalet för att referensen ska ha tid att tänka igenom sina svar innan hon eller han blir uppringd. Vid digital referenstagning med Refapp hjälper vi dig att boka samtalet via vår kalenderbokningsfunktion. Då slipper du jaga dina referenser eller tvingas genomföra referenssamtalet när varken du eller referensen är förberedda på det.

 

Hoppas att dessa punkter kan hjälpa dig i arbetet med att optimera dina referenstagningar. Om du vill veta mer om digital referenstagning och Refapp, hör av dig till oss eller boka tid för en demo.

 

Vi hörs!

Hälsningar David på Refapp