Vägen till en mer kvalitetssäkrad rekryteringsprocess i Nässjö kommun.

Kundcase hedvigbergstrom

Nässjö kommun

Nässjö kommun består av 3000 medarbetare som representerar mer än 100 olika yrkesgrupper inom flertalet verksamheter. Nässjö har använt sig av Refapp i snart ett år och samarbetar nu även med Höglandet för att få igång Höglandskommuner med digital referenstagning. Kommunerna har tillsammans en ambition av att vara en attraktiv arbetsgivare och lägger stor vikt vid kompetensbaserad rekrytering, som delvis görs genom digital referenstagning med Refapp - Här kan ni läsa om hur det går till!

 

Hur ser er rekryteringsprocess ut?

Rent organisatoriskt har rekryterande chefer och att HR stöttar rekryteringen, där de jobbar aktivt för att försöka hålla HR-processen smidig och kvalitativ. Den digitala processen börjar i rekryteringssystemet Visma Recruit, berättar Olivia. Alla ansökningar går via rekryteringssystemet och när annonseringstiden går ut gör vi ett urval. Därefter använder vi oss av intervjuer som bedömningsunderlag, samt referenstagning i alla rekryteringar. Ibland lägger vi även till arbetsprover och tester beroende på vilken typ av rekrytering det gäller. När vi kom i kontakt med Refapp förstod vi att vi kunde förbättra processen ytterligare, säger Olivia.

 
 
Olivia
 
Sedan vi började med Refapp har flödet blivit mer strukturerat och effektivt. Vi uppskattar tidsbokningskalendern då den gör det enkelt att boka möte och få till en referenstagning.“
 
 

Tidigare har referenstagningen kanske inte skötts helt strukturerat, ibland har vi inte fått tag i referensen, eller så har det delegerats bort och delar av processen har hoppats över, då vi inte fått kontakt med referenserna inom tidsram. Sedan vi började med Refapp har flödet blivit mer strukturerat och effektivt. Vi uppskattar tidsbokningskalendern då den gör det enkelt att boka möte och få till en referenstagning.

Varför är kompetensbaserad rekrytering viktigt för er?

Kompetensbaserad rekrytering är en metod inom rekrytering som går ut på att fokusera på kandidaternas kompetens och potential, istället för att gå på magkänsla.

Frågor kring exempelvis familj och fritidsintressen är egentligen inte relevant för att se hur kandidaten kommer lösa sina arbetsuppgifter.

I Refapp har vi lagt in färdiga mallar för referenstagning som är byggda utefter våra kompetensanalyser och kravprofiler som i sin tur används för många av de vanligaste yrkena i kommunen. Exempelvis är referensmallen för förskollärare byggd efter en kravprofil för förskollärare i kommunen. På så sätt får vi en röd tråd i processen och minskar risken för dyra felrekryteringar.

det största värdet med att digitalisera referenstagningen har blivit att referenstagningen verkligen genomförs och att vi sparar tid genom att inte längre behöva jaga referenser.
 

Avslutningsvis berättar Olivia att det största värdet med att digitalisera referenstagningen har blivit att referenstagningen verkligen genomförs och att vi sparar tid genom att inte längre behöva jaga referenser. Ytterligare ett plus för oss är att det blir enklare att arbeta för en fördomsfri rekrytering. Nu ser vi fram emot att använda Refapp ännu mer och bli utöka användningen till fler av våra verksamheter!