Hur Collector Bank samlar kandidatinsikter med Refapp direkt från sitt rekryteringssystem

Kundcase Emelie Dahl

Collector_2022_Verksamhet_HR_0734_WEBB-1

Kundcase: Jesper Östlund, Talent Acquisition Specialist
Bolag: Collector Bank
Bransch: Bank och Finans

Nyckelresultat:

  • Effektiviserat sin rekryteringsprocess genom att nyttja det automatiska arbetsflödet i Refapp och integrationen till Teamtailor.
  • Upplever att referensvaren är mer ärliga och djupgående jämfört med de som samlats in från ett telefonsamtal.
  • Förenklad rapportering till rekryterande chefer med en överskådlig rapport där referensernas svar finns presenterade bredvid varandra.

Utmaningen: Svårt att få kvalitetstid med referenser över telefon och att samla in strukturerade svar

- Vi har alltid gjort referenstagning på Collector Bank och ser det som en viktig del i vår rekryteringsprocess för att se till att rätt person hamnar på rätt plats. Dock har det traditionella tillvägagångssättet över telefon tagit alldeles för mycket tid i anspråk. Tid som vi hellre lägger på andra värdeskapande aktiviteter i rekryteringen, exempelvis att träffa våra kandidater.

- Dessutom upplever vi att svaren vi fick in från referenstagning kunde vara svåra att jämföra och dra tillförlitliga slutsatser från, beskriver Jesper Östlund, Talent Acquisition Specialist på Collector Bank.

Lösningen: Genomför referenstagning med Refapp från vanliga arbetsflödet i Teamtailor

- Min tjänst innefattar både operativt och strategiskt arbete med våra rekryteringar och employer branding. Utöver referenstagningen så har vi lagt stort fokus på att nyttja digitala verktyg för att höja kvaliteten och effektivisera stegen i våra rekryteringsprocesser.

- Vi använder Teamtailor som rekryteringssystem och när vi undersökte möjligheten att implementera digital referenstagning var det viktigt för oss att kunna utgå från vårt befintliga arbetsflöde.

Med integrationen till Refapp startar vi referenstagningen från Teamtailor med ett knapptryck och får en snyggt paketerad referensrapport tillbaka, i stort sett alltid inom 24 h.

Resultatet: Samlar värdefulla insikter om kandidater och stärker sitt employer brand

- Inledningsvis var jag skeptisk till hela konceptet med digital referenstagning. Det jag främst ifrågasatte var hur vi kunde ställa relevanta följdfrågor när referenserna svarar på ett formulär istället för i ett samtal. Jag blev positivt överraskad. Vi upplever att svaren vi får in från referenserna är både ärliga och djupgående. Skalfrågorna gör att det är enkelt att jämföra svaren och när referenser väljer att motivera sina svar med fritext så får vi insikter även där.

- Det var också väldigt smidigt att komma igång. Efter ett bra uppstartsmöte med vår Customer Success Manager på Refapp så skickade vi ut våra första referenstagningar, direkt från Teamtailor. Verktyget passar väl in vår rekryteringsprocess och bidrar till att stärka vårt employer brand, avslutar Jesper.

Om Collector Bank

Collector Bank är specialiserad på finansiella tjänster för företag och privatpersoner, med särskilt fokus på små och medelstora företags behov. Vi är företagens komplement till traditionella storbanker. För företag erbjuder vi företags- och fastighetskrediter, factoringtjänster samt betallösningar för e-handel och butik. För privatpersoner erbjuder vi sparande, lån, kreditkort och faktura- och delbetalningstjänster.

Vill du veta mer om digital referenstagning med Refapp och hur det kan fungera i er verksamhet? Hör gärna av dig!