Header

Refapp Insights

En plug-and-play-lösning baserad på forskning som hjälper dig att bättre predicera dina kandidaters arbetsprestation. 

Scrolla ner
MockupsUI element + foton till webbplats (31)

Optimerad referenstagning

Upptäck referenstagningens fulla potential

Att göra referenstagningar som ger värdefulla insikter om kandidaterna ska vara en smidig och positiv upplevelse för alla inblandade. Vårt formulärbibliotek gör det enkelt för dig och dina medarbetare att välja rätt frågor för respektive roll samt utvärdera referensernas svar.

Du får tillförlitlig och relevant information, kandidaten en rättvis process och referensen en smidig upplevelse.

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (15)

Evidensbaserad process

Referensfrågorna som leder till rätt rekryteringsbeslut

Våra frågeformulär är utformade för att generera information som är både tillförlitlig och relevant. Detta på ett sätt som är optimerat för digital referenstagning. 

IDw2yPAZiwj (3) (1)

Effektivisera ditt arbete

Digital och automatisk referenstagning

När du har valt frågeformulär och lämnat information om kandidaten startar du referenstagningen med ett klick i Refapp. Resten görs automatiskt.

Referenserna svara på frågorna när och på det sätt som passar dem bäst och automatiska påminnelser skickas ut vid behov.

Hur Bonnier News använder Refapp Insights i sin rekryteringsprocess
New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (16)

Insikter för välgrundade rekryteringsbeslut

Förutsäg framtida arbetsprestation

  • Våra frågeformulär innehåller påståenden som ger insikter om olika egenskaper som är relevanta för arbetsprestation.

  • Flera noggrant utvalda frågor används för att mäta varje enskild egenskap. 

  • Referensrapporten aggregerar datan och beräknar ett medelvärde för respektive egenskap, vilket ger en tydlig och kortfattad översikt över kandidatens prestationspotential.
New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (14)

Intuitivt och smart

Smidig och professionell rapportering

Referensernas svar samlas in automatiskt och sammanställs i en kortfattad och snygg rapport som kan delas med kollegor eller kund. Rapporten ger en tydlig inblick i de beteenden som är mest relevanta för arbetsprestation i den specifika roll som ska tillsättas.

Varför Refapp Insights?
Bullseye_png

Rollbaserade frågeformulär

Samla värdefulla insikter om de beteenden som är kopplade till arbetsprestation i en specifik roll.
Curvegraph_png

Forskningsbaserad process

Vetenskapligt grundade frågeformulär och en digital, standardiserad process ger en ökad validitet.  
Details_png

Professionell och smidig rapportering

Få kandidatens alla referenser samlade i en och samma rapport för att enkelt kunna jämföra svaren. 
Handwave_png

Automatiserad referenstagning

När du valt frågeformulär och lämnat uppgifter om kandidaten startar du enkelt referenstagningen med ett knapptryck i Refapp. Resten sker automatiskt och du får den färdiga referensrapporten skickad till din mail.  
Vill du veta mer om digital referenstagning med Refapp?