Header

Refapp Insights

En plug-and-play-lösning baserad på forskning som hjälper dig att bättre predicera dina kandidaters arbetsprestation. 

Scrolla ner
MockupsUI element + foton till webbplats (31)

Upptäck referenstagningens fulla potential

Att göra referenstagningar som ger värdefulla insikter om kandidaterna ska vara enkelt för alla inblandade. Vårt formulärbibliotek gör det lättare för dig och dina medarbetare att välja rätt frågor för respektive roll samt utvärdera referensernas svar.

Du får mer tillförlitlig och relevant information, kandidaten får en rättvisare process och referensen får en smidigare upplevelse.

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (15)

Referensfrågorna som leder till rätt rekryteringsbeslut

Våra frågeformulär är utformade för att generera information som är både tillförlitlig och relevant. Detta på ett sätt som är optimerat för digital referenstagning. Genom att använda vårt formulärbibliotek kan organisationer effektivt samla in den information de behöver för att fatta välgrundade anställningsbeslut.

Hur Bonnier News använder Refapp Insights i sin rekryteringsprocess
New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (16)

Optimera referenstagningen

  • Våra frågeformulär innehåller påståenden som ger insikter om olika egenskaper som är relevanta för arbetsprestation.

  • Flera noggrant utvalda frågor används för att mäta varje enskild egenskap. De olika frågorna bildar tillsammans ett index för den aktuella egenskapen.

  • Referenstagningsrapporten som genereras av vårt system aggregerar all data som samlats in från referenserna och beräknar ett medelvärde för respektive egenskap, vilket ger en tydlig och kortfattad översikt över kandidatens prestationspotential.
New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (14)

En överskådlig rapport med relevanta och tillförlitliga insikter

Efter att referensernas svar har samlats in sammanställs informationen i en kortfattad och snygg rapport som kan delas med kollegor eller kunder. Rapporten ger en tydlig inblick i de beteenden som är mest relevanta för arbetsprestation i den specifika roll som ska tillsättas. Med hjälp av dessa värdefulla insikter kan organisationer fatta välgrundade anställningsbeslut och välja den för rollen bäst lämpade kandidaten.

 

Varför Refapp Insights?
Bullseye_png

Rollbaserade frågeformulär

Samla värdefulla insikter om de beteenden som är kopplade till arbetsprestation i en specifik roll.
Curvegraph_png

Forskningsbaserad process

Vetenskapligt grundade frågeformulär och en digital, standardiserad process ger en ökad validitet.  
Details_png

Professionell och smidig rapportering

Få kandidatens alla referenser samlade i en och samma rapport för att enkelt kunna jämföra svaren. 
Handwave_png

Automatiserad referenstagning

När du valt frågeformulär och lämnat uppgifter om kandidaten startar du enkelt referenstagningen med ett knapptryck i Refapp. Resten sker automatiskt och du får den färdiga referensrapporten skickad till din mail.  
Vill du veta mer om digital referenstagning med Refapp?