Introducerar: Refapp Insights

Emelie Dahl

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (6)

Upptäck referenstagningens fulla potential med vår nya produktuppdatering

En plug-and-play-lösning baserad på forskning som hjälper dig att bättre predicera dina kandidaters arbetsprestation 

Att göra referenstagningar som ger värdefulla insikter om kandidaterna ska gå snabbt och lätt för alla inblandade. Vårt nya formulärbibliotek gör det enkelt för dig och dina medarbetare att välja rätt frågor för respektive roll samt utvärdera referensernas svar. Du får tillförlitlig och relevant information, kandidaten en rättvis process och referensen en smidig upplevelse.

Ett vetenskapligt förhållningssätt till rekrytering🧠

En organisations lönsamhet beror på de människor som arbetar i den. Det är därför framgångsrik rekrytering är så viktigt och så mycket forskning görs inom detta område.

Den information vi får kan hjälpa oss att förbättra våra urvalsmetoder och öka sannolikheten för att rekrytera högpresterande individer.

Värdet av 360º kandidatinsikter

Referenstagning är den enda delen av en urvalsprocess där informationen om kandidaternas beteenden kommer från någon annan än kandidaterna själva och kan därför ge värdefulla insikter om arbetsprestation och potential.

Verktyget hjälper oss att fånga upp relevanta beteenden och förutsäga kandidatens arbetsprestation för just den rollen vi anställer för, vilket är ett stort värde för oss. Vi väljer bara den mall i frågebiblioteket som överensstämmer med tjänsten och startar referenstagningen som sedan görs automatiskt. Därefter får vi referensernas svar snyggt presenterade i form av aggregerad data som gör det enkelt att jämföra kandidaterna och dra slutsatser.” 

- Vilhelm Berggren, Team Lead Talent Acquisition Partner på Bonnier News.

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (5)

Effektiva referensfrågor som leder till välgrundade rekryteringsbeslut

Våra frågeformulär är utformade för att generera information som är både tillförlitlig och relevant. Detta på ett sätt som är optimerat för digital referenstagning. Genom att använda vårt formulärbibliotek kan organisationer effektivt samla in den information de behöver för att fatta välgrundade rekryteringsbeslut.

New Insights content - blank background for reports and hero images for blog (18)Strukturen

Frågeformuläret i Refapp Insights är uppbyggt med inledande frågor, följt av frågor om yrkesmässiga kunskaper, beteendefrågor, frågor om kontraproduktiva beteenden och avslutande frågor. 

3e8a7f9ebcc (1)

Optimerad referenstagning 💡

 • Våra frågeformulär innehåller påståenden som ger insikter om olika egenskaper som är relevanta för arbetsprestation i specifika roller.
 • Flera noggrant utvalda frågor används för att mäta varje enskild egenskap. De olika frågorna bildar tillsammans ett index för den aktuella egenskapen.
 • Referensrapporten som genereras av vårt system aggregerar all data som samlats in från referenserna och beräknar ett medelvärde för respektive egenskap, vilket ger en tydlig och kortfattad översikt över kandidatens prestationspotential.

Koncisa rapporter med relevanta och tillförlitliga insikter 🎯

Efter att referensernas svar har samlats in sammanställs informationen i en kortfattad och snygg rapport som kan delas med kollegor eller kunder. Rapporten ger en tydlig inblick i de beteenden som är mest relevanta för arbetsprestation i den specifika roll som ska tillsättas. Med hjälp av dessa insikter kan organisationer fatta välgrundade beslut och välja den för rollen bäst lämpade kandidaten.

OFNpccjpFNW (1)

Varför välja Refapp Insights?

 • Rollbaserade frågeformulär:

  Få värdefulla insikter om de beteenden som är kopplade till arbetsprestation i en specifik roll. Välj från vårt omfattande bibliotek med frågeformulär.

 • Forskningsbaserad process:

  Vetenskapligt grundade frågeformulär i kombination med en digital och standardiserad process höjer validiteten.

 • Insikter för att fatta välgrundade rekryteringsbeslut:

  Relevanta och tillförlitliga insikter om huruvida kandidaten är lämpad för den roll de söker.

 • Professionell och smidig rapportering:

  Samla kandidatens samtliga referenser i en rapport för att enkelt kunna jämföra svaren.

 • Automatiserad referenstagning:

  När du har valt frågeformulär och angett information om kandidaten kan du enkelt starta referenstagningen i Refapp med bara ett klick. Resten sker automatiskt och du får den färdiga referensrapporten skickad till din mail.

Ta del av vår kund Bonnier News upplevelse av att använda Refapp Insights i sin datadrivna rekryteringsprocess!