Digital referenstagning med Refapp i EVRYs innovativa rekryteringsprocess

Digital referenstagning, Kundcase Emelie Dahl

Anna Gulliksen

EVRY, ett av Nordens största Tech-och Konsultföretag, fokuserar på ny teknik och innovativa lösningar i sina rekryteringsprocesser. Vi satte oss ner med Anna Gulliksen, Head of Talent Acquisition på EVRY, för att prata mer om hennes bild av modern rekrytering och den roll Refapp spelar i denna.

 

Talent acquisition teamet på EVRY är i full gång med matchningen till årets Graduateprogram. Programmet riktar sig till kandidater med ingenjör-, teknik eller ekonomibakgrund som är i början på sina karriärer. Kandidatupplevelse är avgörande för att locka rätt personer och rekryteringsprocessen måste vara både kvalitetssäkrad och effektiv. Graduateprogrammet är nu inne på sin tredje omgång och för andra året i rad är digital referenstagning med Refapp en del i urvalsprocessen.

 

Tappade fart och kvalitet med traditionell referenstagning

“Tidigare genomförde rekryterande chefer traditionell referenstagning över telefon. Vi upplevde att vi tappade mycket fart i det momentet och det var svårt att säkerställa kvaliteten på den information vi fick in. Arbetssättet går inte heller i linje med vår vision om att vara teknologiskt drivna för att skapa mer värde. Vi levererar högteknologiska tjänster till våra kunder och det är därför extremt viktigt att våra interna processer genomsyras av ett modernt och högteknologiskt arbetssätt”, beskriver Anna.

 

En objektiv och effektiv bedömning med digital referenstagning

EVRY använder nu Refapp som verktyg för digital referenstagning vid rekryteringen till Graduateprogrammet. Alla referenser får numera samma frågor som de svarar på via sin smartphone eller dator. Informationen presenteras därefter i en strukturerad rapport som lagras krypterat och raderas automatiskt efter en given tid. Validiteten blir högre och beslutsfattandet enklare.

 

Eftersom målgruppen består av nyutexaminerade studenter så är inte erfarenhet det mest intressanta, utan snarare personens potential.

 

“Vi behöver sålla ut de kandidater som inte uppfyller EVRYs kriterier. Därför använder vi Refapp tidigt i rekryteringsprocessen för en referenstagning med relativt få frågor. Detta gjorde att vi under föregående rekryteringsperiod hade en genomsnittlig svarstid på under 4 timmar från referenserna, vilket är en enorm förbättring för oss. Vår ambition är alltid att dra nytta av teknologi för att utvecklas och höja kvaliteten på det vi gör och Refapp har blivit en tydlig del i den ambitionen!”, avslutar Anna.

 

Vill du veta mer om hur Refapp kan bidra till högre validitet och enklare beslutsfattande i dina referenstagningar? Hör gärna av dig till oss!