Kompetensbaserad referenstagning med Refapp och HOME of Recruitment

Digital referenstagning Emelie Dahl

Refapp <3 Home of Recruitment
 

HOME of Recruitment jobbar för att öka kvaliteten i rekrytering genom rådgivning och utbildning i kompetensbaserade arbetssätt, och vi är glada att nu kunna erbjuda deras ramverk i Refapp. Men vad innebär egentligen kompetensbaserad referenstagning, varför är det viktigt och hur ser processen ut? Josefin Malmer från HOME of Recruitment delar med sig av sin bild.

 

Först och främst, vad innebär kompetensbaserad rekrytering?

Josefine Malmer

En kompetensbaserad rekrytering bygger främst på att ta fram en kravprofil för tjänsten, som du sedan utgår från i alla urvalssteg, inklusive referenstagningen. Kravprofilen ska vara väl genomarbetad och självklart fri från förutfattade meningar och diskriminering. När det kommer till referenstagningen så är denna strukturerad där alla referenser får samma frågor som knyter an till kravprofilen. Frågorna är i den mån den går också formulerade så att de uppmuntrar referensen att ge exempel på konkreta situationer och sammanhang när kandidaten handlat på ett visst sätt.

 

Vad är då en kompetens och hur undersöker jag kandidatens kompetenser?

Det finns ingen universell definition av vad det innebär att vara kompetent eller vad en kompetens är, men för oss så handlar det om förmågan att omsätta erfarenheter, kunskaper, och personlighet i framgångsrika beteenden. Detta gäller både för den roll kandidaten är aktuell för men också i den större kontext personen kommer befinna sig i på arbetet. Hur personen gör något och på vilket sätt är det viktiga, snarare än att personen gör något eller vad personen gör. Hur löser kandidaten problem? Hur samarbetar kandidaten? Hur ger kandidaten service eller bearbetar kunder?

 
Hur personen gör något och på vilket sätt är det viktiga, snarare än att personen gör något eller vad personen gör.
 

Varför är det viktigt att ställa samma frågor till alla referenser och hur ska jag tänka med följdfrågor?

För en hög validitet och för att kunna jämföra informationen du får in i en referenstagning så behöver frågorna återkomma för alla kandidater. Det kan vara lockande att skräddarsy frågor beroende på den information du redan samlat in, exempelvis för att utforska enskilda utmaningar som kommit upp tidigare i processen. Försök dock att ställa samma grundfrågor till alla referenser och be sedan om kompletterande information i konkreta exempel. I digital referenstagning är detta enkelt genom att kombinera skalfrågor med kompetensbaserade fritextfrågor som ber referensen att motivera skattningen. I och med det får du mer utförliga och relevanta svar som går att jämföra.

 

Bra tips! Hur ser du i övrigt på kombinationen digital - och kompetensbaserad referenstagning?

Jag ser att den ger rekryterare och rekryterande chefer bästa möjliga förutsättningar för en fördomsfri och träffsäker referenstagning. Alla referenser får samma frågor skickade till sig som de får svara på med egna ord, när det passar dem. Och eftersom frågorna är formulerade utifrån kravprofilen blir svaren specifika och relevanta för den aktuella tjänsten. Dessutom kan du ta många referenser utan att det tar mer av din tid och du får därför in mer information att basera ditt beslut på.

 

Vad skiljer ert kompetensramverk mot testleverantörernas?

Likt många av testbolagen så bygger vårt ramverk på den forskning som finns om personlighet och femfaktorsmodellen. Det som gör oss annorlunda är att vi har gjort det så avskalat och enkelt som möjligt både språkmässigt och till antal kompetenser (12 personliga kompetenser). Vår bild är att kompetensbaserad rekrytering måste vara enkel för att bli av och funka i praktiken. Vi vill underlätta samarbetet mellan HR och verksamhetschefer för att höja lägstanivån för hur kompetensbaserad rekrytering faktiskt används i verkligheten!

 

Josefins tips för en träffsäker referenstagning:

  • Utgå från kravprofilen och försök få med frågor kring alla kompetenserna.

  • Ställ samma frågor till alla referenserna.

  • Formulera dina frågor så att du får in svar som både är skattningar och konkreta beskrivningar av situationer.

  • Skriv ner frågorna och testa dem på någon innan du genomför referenstagningen. Med någon annans ögon får du bra input på om du behöver formulera om eller förenkla någon fråga för att få ut så mycket värde som möjligt.

  • Använd gärna ett verktyg för digital referenstagning för en strukturerad och fördomsfri process med högre validitet.

Hoppas du fick svar på dina funderingar kring kompetensbaserad referenstagning! HOME of Recruitments kompetensramverk finns nu tillgängligt kostnadsfritt för våra kunder i Refapp. Vill du veta mer om detta? Hör gärna av dig till oss!