Stardust Search använder Refapp för en positiv kandidatupplevelse och lyckad onboardingprocess

Kundcase Emelie Dahl

Header picture
 

Stardust Search är searchbolaget i Executive segmentet som med moderna verktyg med hög validitet hjälper sina kunder med rekryteringar där kandidatupplevelse, arbetsgivarvarumärke och långsiktighet står i fokus. Digital referenstagning med Refapp är en del i verktygslådan. Christine Martin, Executive search konsult och Managing Partner på Stardust Search delar med sig av upplevelsen!

 

Vikten av att matcha kandidat och företagskultur för att skapa långsiktighet och affärsnytta

Christine Martin

- Vi vill göra search så som det borde göras och därför har vi tittat närmare på hur vi kan förnya och förbättra alla moment i rekryteringsprocessen. Vi tror att om vi utgår från kandidaten och kandidatens upplevelse så gynnar det både våra kunders varumärke och vi skapar långsiktiga lösningar, berättar Christine.

 

- Detta handlar mycket om att matcha kandidaten till den verkliga företagskulturen hos vår kund vilket i sin tur innebär att personen kommer trivas, utvecklas och skapa affärsnytta.

Kravprofil och analys av företagskultur som första steg

Coffee

- Som ett första steg i rekryteringen så fokuserar vi därför på att både identifiera de kompetenser och förmågor som är viktiga för den aktuella rollen, och gör en grundlig analys av den miljö och kultur som rollen samspelar i. Detta gör vi bland annat via att skicka ut medarbetarenkäter hos vår kund. Det vi identifierar ligger sedan som grund i resten av processen, från intervjuer och tester fram till referenstagningen och slutligen onboarding av kandidaten, fortsätter Christine.

 

Digital referenstagning för att få ett 360 graders perspektiv och insikter till en lyckad onboarding

- Särskilt referenstagningen är ett värdefullt tillfälle att komplettera vårt redan insamlade material med ett utifrån-perspektiv på kandidatens kompetenser och förmågor.

 
Vi såg digital referenstagning som ett sätt för oss att arbeta mer effektivt, objektivt och strukturerat. Och Refapp har underlättat och förbättrat vårt arbete enormt! Därtill bidrar det till en positiv kandidatupplevelse då vi delar insikterna med vår kund i samband med onboardingen av kandidaten.
 

Startar referenstagning med Refapp direkt från sitt vanliga arbetsflöde i Teamtailor

- Tack vare integrationen med vårt rekryteringssystem Teamtailor så kan vi nu enkelt påbörja referenstagning direkt från vårt vanliga arbetsflöde. När vi drar kandidaten till Refapp-steget i Teamtailor så skickas automatiskt en förfrågan till kandidaten att ange relation - och kontaktuppgifter till sina referenser. När kandidaten skickat in dessa till Refapp så går våra skräddarsydda frågeformulär ut till referenserna.

 

De referenser som vill svara digital gör det och övriga referenser bokar vi samtal med och antecknar svaren direkt i Refapp. Det är verkligen ett smidigt och effektivt arbetsflöde, beskriver Christine.

Answer questionnaire on computer
Referens som svarar digitalt på frågeformulär

- Vi får svaren samlade i en överskådlig och professionell rapport på kandidaten i Teamtailor. Den uppskattar både vi, och inte minst våra kunder. Rapporten underlättar i beslutsfattandet och är ett värdefullt underlag med insikter som bidrar till att göra kandidatens första tid på sin nya arbetsplats så bra som möjligt!, avslutar Christine.

 

Vill du veta mer om digital referenstagning med Refapp och hur det hade kunnat fungera i din verksamhet? Kontakta oss gärna!