Webinar: Risken att inte ta referenser

Webinar, On demand Emelie Dahl

Senaste veckorna har det i media vid flertalet tillfällen rapporterats om misslyckade rekryteringar på grund av brister i referenstagningen. I detta korta webinar diskuterar David och Carl-Johan på Refapp frågan.

Hoppas innehållet är av värde. Hör av dig till oss om du vill veta mer om digital referenstagning med Refapp