White Paper: Hur du optimerar din referenstagning med vetenskapliga metoder

Guider & Rapporter Emelie Dahl

Untitled design (57)

Referenstagning är en av de mest välanvända urvalsmetoderna i rekryteringssammanhang. Trots sin popularitet dras traditionella referenstagningar med problem såsom låg validitet och biases. I den här rapporten beskrivs hur ny teknologi och nya vetenskapliga rön kan minimera dessa biases och avsevärt höja validiteten i referenstagningar.👇🏼

Hoppas innehållet är av värde. Hör av dig till oss om du vill veta mer om digital referenstagning med Refapp!