Hedin Bil - Hantering av personuppgifter vid rekrytering

Hedin Bil är registeransvarig för den personliga information du lämnar in i samband med din ansökan. När du ansöker om ett jobb accepterar du att vi registrerar och sparar de personuppgifter du anger i din ansökan inklusive eventuella videopresentationer och bilder.

 

Vi kan dela din ansökan med våra anställda som är inblandade i rekrytering och tredje part som hjälper oss i rekryteringsprocessen, inklusive rekryteringsföretag, leverantörer av tester etc.

 

Vi behåller din ansökan och all annan information du har lämnat till oss tills rekryteringsprocessen har slutförts och under en period därefter så länge vi anser din ansökan relevant för oss, men under inga omständigheter längre än 24 månader. Genom att skicka in dina personuppgifter och ansökningar till oss har du:

  1. läst, förstått och accepterat ovanstående datapolicy

  2. godkänt att de uppgifter som lämnats till oss är fullständiga och sanna efter bästa kännedom och förstår att avsiktliga försummelser och felaktiga uttalanden kan leda till att din ansökan avslås eller till din senare uppsägning

  3. ger ditt fria samtycke till behandlingen av den inlämnade och senare samlade informationen.
     

Referenser
Vi använder Refapp i vår rekryteringsprocess
För dig som är referens åt en arbetssökare hos oss

 

Vi använder den digitala referenstagningstjänsten Refapp i vår rekryteringsprocess. Vi behandlar ditt namn, ditt telefonnummer, din email, din IP-adress och de personuppgifter som berör dig i det omdöme du lämnar såsom referens åt en av våra kandidater med ändamålet att på ett kvalitetssäkert sätt kunna utvärdera och rekrytera nya anställda. Denna personuppgiftsbehandling baserar vi på den rättsliga grunden intresseavvägning och vårt berättigade intresse i att hämta in omdömen från dig för att kunna utvärdera kandidater i en rekryteringsprocess.