Header

Refapp Insights

Evidensbaserade och rollspecifika referensfrågor som förutsäger framtida arbetsprestation hos dina kandidater. Samla insikter som leder till träffsäkra rekryteringsbeslut. 

Några av våra kunder
MockupsUI element + foton till webbplats (31)

Värdet av 360º kandidatinsikter

Referenstagning är den enda delen av en urvalsprocess där informationen om kandidaternas beteenden kommer från någon annan än kandidaterna själva. Därför kan referenser ge värdefulla insikter som kompletterar och adderar till den redan insamlade informationen. 

Untitled design (10)

Referensfrågorna som leder till rätt rekryteringsbeslut

Med all den vetenskapliga kunskap som finns om vilka beteenden som är kopplade till arbetsprestation i olika yrkesroller har vi tagit fram ett bibliotek med evidensbaserade och rollbaserade frågeformulär. Färdiga att användas i era digitala referenstagningar.

Insights referens vy-1-1

Optimera referenstagningen
Öka sannolikheten att identifiera högpresterare och minimera risken att anställa underpresterare.

  • Frågorna i frågeformulären är ställda som påståenden.

  • Flera frågor mäter en egenskap och bildar tillsammans ett index.

  • I referensrapporten aggregeras den insamlade datan från samtliga referenser till ett medelvärde.
Untitled design (13)

En överskådlig rapport med relevanta och tillförlitliga insikter

När referenserna skickat in sina svar så samlas dessa i en professionell referensrapport att dela med kollegor eller kund. I rapporten får du en överskådlig bild av de beteenden som är kopplade till arbetsprestation i den specifika rollen du rekryterar för. 

 

Varför Refapp Insights?
Bullseye_png

Rollbaserade frågeformulär

Samla värdefulla insikter om de beteenden som är kopplade till arbetsprestation i en specifik roll.
Curvegraph_png

Evidensbaserad process

Vetenskapligt grundade frågeformulär och en digital, standardiserad process ger en ökad validitet.  
Details_png

Professionell och smidig rapportering

Få kandidatens alla referenser samlade i en och samma rapport för att enkelt kunna jämföra svaren. 
Handwave_png

Automatiserad referenstagning

När du valt frågeformulär och lämnat uppgifter om kandidaten startar du enkelt referenstagningen med ett knapptryck i Refapp. Resten sker automatiskt och du får den färdiga referensrapporten skickad till din mail.  
Vill du veta mer om digital referenstagning med Refapp?