Du er i godt selskap

Mer enn 300 bedrifter og 3000 brukere over hele verden innhenter i dag referanser digitalt med Refapp

Hva sier kundene våre?

ManpowerGroup_Logo- resized.png

Jon Paulsen 
Rekrutteringssjef Manpower

"ManpowerGroup tok i løpet av våren 2020 i bruk Refapp. Etter å ha vært operative på Refapp i drøye 6 mnd kan vi trygt si at det har vært en stor suksess! I Manpower og Experis er det nå 150 konsulenter og rådgivere som bruker Refapp. Fra en sped start i mars og ut 2020, har disse gjennomført 5500 referanser på 2800 kandidater. Verktøyet er svært brukervennlig, og det er lett å tilpasse spørreskjema til bransje og funksjon. Rapportene fra Refapp er blitt svært godt mottatt av kundene, som opplever disse profesjonelle og oversiktlige. Referanser som tidligere kunne ta dagevis å innhente er nå inne på et døgn. Vi går definitivt ikke tilbake til manuell innhenting av referanser."

Noen av våre kunder

arrow&v
arrow&v
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Service, retail och detaljhandel
Offentlig sektor och Myndigheter
Säkerhet
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Ideell verksamhet
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Transport och Logistik
Transport och Logistik
Säkerhet
Bygg
Sjukvård
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Juridik
Offentlig sektor och Myndigheter
Nöje
Produktutveckling och tillverkning
Produktutveckling och tillverkning
Transport och Logistik
Produktutveckling och tillverkning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Sjukvård
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Produktutveckling och tillverkning
Ideell verksamhet
Rekrytering och Bemanning
Bygg
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Produktutveckling och tillverkning
Produktutveckling och tillverkning
Konsulttjänster och IT
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Säkerhet
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Produktutveckling och tillverkning
Transport och Logistik
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Vil du ha en demo av Refapp? Enten i et fysisk møte eller online. Ta kontakt så forteller vi gjerne mer!