Du er i godt selskap

200 bedrifter og 2500+ brukere over hele verden innhenter i dag referanser digitalt med Refapp.

Hva sier kundene våre?

Anna Gulliksen 
Head of Talent Aquisition

"Under föregående rekryteringsperiod till vårt Graduateprogram hade vi en genomsnittlig svarstid på under 4 timmar från referenserna, vilket är en enorm förbättring för oss. Vår ambition är alltid att dra nytta av teknologi för att utvecklas och höja kvaliteten på det vi gör och Refapp har blivit en tydlig del i den ambitionen!"

arrow&v
arrow&v
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Säkerhet
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Produktutveckling och tillverkning
Transport och Logistik
Offentlig sektor och Myndigheter
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Ideell verksamhet
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Service, retail och detaljhandel
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Service, retail och detaljhandel
Sjukvård
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Sjukvård
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Produktutveckling och tillverkning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Produktutveckling och tillverkning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Konsulttjänster och IT
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Juridik
Transport och Logistik
Säkerhet
Nöje
Säkerhet
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Bygg
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Ideell verksamhet
Konsulttjänster och IT
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Bygg
Service, retail och detaljhandel
Produktutveckling och tillverkning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning