Du er i godt selskap

Mer enn 400 bedrifter og 3500 brukere over hele verden innhenter i dag referanser digitalt med Refapp

Hva sier kundene våre?

ManpowerGroup_Logo- resized.png

Jon Paulsen 
Rekrutteringssjef Manpower

"ManpowerGroup tok i løpet av våren 2020 i bruk Refapp. Etter å ha vært operative på Refapp i drøye 6 mnd kan vi trygt si at det har vært en stor suksess! I Manpower og Experis er det nå 150 konsulenter og rådgivere som bruker Refapp. Fra en sped start i mars og ut 2020, har disse gjennomført 5500 referanser på 2800 kandidater. Verktøyet er svært brukervennlig, og det er lett å tilpasse spørreskjema til bransje og funksjon. Rapportene fra Refapp er blitt svært godt mottatt av kundene, som opplever disse profesjonelle og oversiktlige. Referanser som tidligere kunne ta dagevis å innhente er nå inne på et døgn. Vi går definitivt ikke tilbake til manuell innhenting av referanser."

Noen av våre kunder

arrow&v
arrow&v
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Konsulttjänster och IT
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Ideell verksamhet
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Sjukvård
Service, retail och detaljhandel
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Bygg
Säkerhet
Service, retail och detaljhandel
Sjukvård
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Produktutveckling och tillverkning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Nöje
Produktutveckling och tillverkning
Säkerhet
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Produktutveckling och tillverkning
Juridik
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Service, retail och detaljhandel
Service, retail och detaljhandel
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Konsulttjänster och IT
Service, retail och detaljhandel
Produktutveckling och tillverkning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Produktutveckling och tillverkning
Produktutveckling och tillverkning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Ideell verksamhet
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Säkerhet
Transport och Logistik
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Bygg
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Transport och Logistik
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Produktutveckling och tillverkning
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Transport och Logistik
Nöje
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Offentlig sektor och Myndigheter
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Bank, ekonomi, juridik och försäkring
Offentlig sektor och Myndigheter
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Offentlig sektor och Myndigheter
Rekrytering och Bemanning
Rekrytering och Bemanning
Nöje
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Konsulttjänster och IT
Rekrytering och Bemanning
Vil du ha en demo av Refapp? Enten i et fysisk møte eller online. Ta kontakt så forteller vi gjerne mer!